Godkjente medlemsbedrifter
Avdeling for fagopplæring

Godkjente medlemsbedrifter i IKT-servicefaget (SSISF3)

i O.K. FOR STATLIGE VIRKSOMHETER

MedlemsbedriftPostadressePoststedTelefonEpost
ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET - AVD ØKERNVEIENPostboks 5 St. Olavs Plass0130 OSLO21070000post@nav.no
DATATILSYNETPostboks 8177 Dep0034 OSLO22396900postkasse@datatilsynet.no
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTETPostboks 8005 Dep.0030 OSLO22249090postmottak@jd.dep.no
KOMPETANSE NORGEPostboks 236 Sentrum0103 OSLO23381300postmottak@vox.no
KONFLIKTRÃ…DENE SEKRETARIATETPostboks 8028 Dep.0030 OSLO22777001post@konfliktraadet.no
KRIPOSPostboks 8163 Dep0034 OSLO23208000kripos@politiet.no
KULTURTANKEN - DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN NORGEPostboks 4261 Nydalen0401 OSLO22025900post@kulturanken.no
KUNSTHØGSKOLEN I OSLOPostboks 6853 St. Olavs plass0130 OSLO22995500postmottak@khio.no
METEOROLOGISK INSTITUTTPostboks 43 Blindern0313 OSLO22963000post@met.no
MILJØDIREKTORATETPostboks 5672, Sluppen7485 TRONDHEIM73580500post@miljodir.no
NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGPostboks 5781327 LYSAKER21021800postmottak@nokut.no
NORGES FORSKNINGSRÃ…DPostboks 5641327 LYSAKER22037000post@forskningsradet.no
NORSK KULTURRÃ…DPostboks 8052 Dep0031 OSLO22478330post@kulturrad.no
NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTTPostboks 8159 Dep.0033 OSLO22994000post@nupi.no
OSLOMET - STORBYUNIVERSITETETPostboks 4 St.Olavs Plass0130 OSLO67235000postmottak@hioa.no
PATENTSTYRETPostboks 8160 DEP0033 OSLO22387300post@patentstyret.no
RIKSANTIKVARENPostboks 8196 Dep.0034 OSLO22940400postmottak@ra.no
RIKSREVISJONENPostboks 8130 Dep.0032 OSLO22241000postmottak@riksrevisjonen.no
SENTER FOR IKT I UTDANNIGEN AVD OSLOPostboks 1313 Vika0112 OSLO85419000post@iktsenteret.no
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNERPostboks 9200 Grønland0134 OSLOmarte.gihle@skatteetaten.no
STATENS SIVILRETTSFORVALTNINGPostboks 8027 Dep0030 OSLO22991325post@sivilrett.no
STATSBYGGPostboks 8106 Dep0032 OSLO22954017postmottak@statsbygg.no
UTDANNINGSDIREKTORATETPostboks 9359 Grønland0135 OSLO23301200post@udir.no
UTENRIKSDEPARTEMENTETPostboks 8114 Dep0032 OSLO23950000post@mfa.no