Godkjente medlemsbedrifter
Avdeling for fagopplæring

Godkjente medlemsbedrifter i Kontor- og administrasjonsfaget (SSKAD3)

i O.K. FOR STATLIGE VIRKSOMHETER

MedlemsbedriftPostadressePoststedTelefonEpost
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTETPostboks 8019 Dep0030 OSLO22248360postmottak@ad.dep.no
ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET - AVD ØKERNVEIENPostboks 5 St. Olavs Plass0130 OSLO21070000post@nav.no
ARKIVVERKET - RIKSARKIVETPostboks 4015 Ullevål stdion0862 OSLO22022600post@arkivverket.no
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEP.Postboks 8036 Dep.0030 OSLO22242421postmottak@bld.dep.no
DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJONPostboks 8129 Dep0032 OSLO22249090postmottak@dss.dep.no
DIREKTORATET FOR BYGGKVALITETPostboks 8742 Youngstorget0028 OSLO22475600post@dibk.no
DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKTPostboks 8115 Dep0032 OSLO22451000postmottak@difi.no
DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRINGPostboks 7154 St. Olavs plass0130 OSLO40007997post@dfo.no
FINANSDEPARTEMENTETPostboks 8008 Dep0030 OSLO22249090postmottak@fin.dep.no
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTETPostboks 8011 Dep0030 OSLO22248459postmottak@hod.dep.no
JERNBANEDIREKTORATETPostboks 160101 OSLO91135941bente.tangen@jernbanedirektoratet.no
KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTETPostboks 8013 Dep.0030 OSLO22249090postmottak@kld.dep.no
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGDEPARTEMENTETPostboks 8112 Dep0032 OSLO22246882postmottak@kmd.dep.no
KONFLIKTRÃ…DENE SEKRETARIATETPostboks 8028 Dep.0030 OSLO22777001post@konfliktraadet.no
KRIPOSPostboks 8163 Dep0034 OSLO23208000kripos@politiet.no
KULTURDEPARTEMENTETPostboks 8030 Dep0030 OSLO22249090postmottak@kud.dep.no
KULTURTANKEN - DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN NORGEPostboks 4261 Nydalen0401 OSLO22025900post@kulturanken.no
KUNNSKAPSDEPARTEMENTETPostboks 8119 Dep0032 OSLO22247411postmottak@kd.dep.no
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETPostboks 8007 Dep.0030 OSLO22249090postmottak@ld.dep.no
MATTILSYNET AVD OSLOPostboks 383 Felles postmottak2381 BRUMUNDDAL23217000postmottak@mattilsynet.no
MILJØDIREKTORATETPostboks 5672, Sluppen7485 TRONDHEIM73580500post@miljodir.no
NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGPostboks 5781327 LYSAKER21021800postmottak@nokut.no
NORGES FORSKNINGSRÃ…DPostboks 5641327 LYSAKER22037000post@forskningsradet.no
NORGES MUSIKKHØGSKOLEPostboks 5190 Majorstua0302 OSLO23367000post@nmh.no
NORSK FILMINSTITUTTPostboks 482 Sentrum0105 OSLO22474500post@nfi.no
NORSK KULTURRÃ…DPostboks 8052 Dep0031 OSLO22478330post@kulturrad.no
NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTTPostboks 8159 Dep.0033 OSLO22994000post@nupi.no
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTETPostboks 8090 Dep0032 OSLO22249090postmottak@nfd.no
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTETPostboks 8148 Dep0033 OSLO22249090postmottak@oed.dep.no
OSLO STATSADVOKATEMBETERUniversitetsgata 70164 OSLO22981300post.oslo@statsadvokatene.no
OSLOMET - STORBYUNIVERSITETETPostboks 4 St.Olavs Plass0130 OSLO67235000postmottak@hioa.no
SAMFERDSELSDEPARTEMENTETPostboks 8010 Dep.0030 OSLO22249090postmottak@sd.dep.no
SKATT ØSTPostboks 9200 Grønland0134 OSLO91524607svein.aspebakken@skatteetaten.no
STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNINGPostboks 191 Økern0510 OSLO22726713ingvild.kyllingstad@lanekassen.no
UTDANNINGSDIREKTORATETPostboks 9359 Grønland0135 OSLO23301200post@udir.no
UTENRIKSDEPARTEMENTETPostboks 8114 Dep0032 OSLO23950000post@mfa.no
UTLENDINGSNEMNDAPostboks 8165 Dep.0034 OSLO21085000postmottak@une.no