Opplæringskontor med godkjente fag
Avdeling for fagopplæring

  Oversikt over godkjente fag i opplæringskontor 


(KL= yrkesfag etter Kunnskapsløftet)
TypeFagkodeFagnavnVis medlemsbedrifter
 KLELDAT3Dataelektronikerfaget Vis medlemsbedrifter
 KLELELE3Elektrikerfaget Vis medlemsbedrifter
 KLSSISF3IKT-servicefaget Vis medlemsbedrifter
 KLELTEL3Telekommunikasjonsmontørfaget Vis medlemsbedrifter
(KL= yrkesfag etter Kunnskapsløftet)