Opplæringskontor med godkjente fag
Avdeling for fagopplæring

  Oversikt over godkjente fag i opplæringskontor 


(KL= yrkesfag etter Kunnskapsløftet)
TypeFagkodeFagnavnVis medlemsbedrifter
 KLTPGPT3Grafisk produksjonsteknikk Vis medlemsbedrifter
 KLMKMGR3Mediegrafikerfaget Vis medlemsbedrifter
 KLDHPFD3Profileringsdesignfaget Vis medlemsbedrifter
 KLTPSGR3Serigrafifaget Vis medlemsbedrifter
 KLTPTRY3Trykkerfaget Vis medlemsbedrifter
(KL= yrkesfag etter Kunnskapsløftet)