Opplæringskontor med godkjente fag
Avdeling for fagopplæring

  Oversikt over godkjente fag i opplæringskontor 


(KL= yrkesfag etter Kunnskapsløftet)
TypeFagkodeFagnavnVis medlemsbedrifter
 KLNAANG3Anleggsgartnerfaget Vis medlemsbedrifter
 KLBAAMF3Anleggsmaskinførerfaget Vis medlemsbedrifter
 KLTPAMM3Anleggsmaskinmekanikerfaget Vis medlemsbedrifter
 KLBAASF3Asfaltfaget Vis medlemsbedrifter
 KLBABET3Betongfaget Vis medlemsbedrifter
 KLBABDR3Byggdrifterfaget Vis medlemsbedrifter
 KLBAFJE3Fjell- og bergverksfaget Vis medlemsbedrifter
 KLBATMF3Tømrerfaget Vis medlemsbedrifter
 KLBAVOA3Vei- og anleggsfaget Vis medlemsbedrifter
(KL= yrkesfag etter Kunnskapsløftet)