Opplæringskontor med godkjente fag
Avdeling for fagopplæring

  Oversikt over godkjente fag i opplæringskontor 


(KL= yrkesfag etter Kunnskapsløftet)
TypeFagkodeFagnavnVis medlemsbedrifter
 KLRMBAK3Bakerfaget Vis medlemsbedrifter
 KLRMIKO3Institusjonskokkfaget Vis medlemsbedrifter
 KLRMKOK3Kokkfaget Vis medlemsbedrifter
 KLRMKON3Konditorfaget Vis medlemsbedrifter
 KLSSRLV3Reiselivsfaget Vis medlemsbedrifter
 KLSSRES3Resepsjonsfaget Vis medlemsbedrifter
 KLRMSER3Servitørfaget Vis medlemsbedrifter
(KL= yrkesfag etter Kunnskapsløftet)