Opplæringskontor med godkjente fag
Avdeling for fagopplæring

  Oversikt over godkjente fag i opplæringskontor 


(KL= yrkesfag etter Kunnskapsløftet)
TypeFagkodeFagnavnVis medlemsbedrifter
 KLSSISF3IKT-servicefaget Vis medlemsbedrifter
 KLRMIKO3Institusjonskokkfaget Vis medlemsbedrifter
 KLSSKAD3Kontor- og administrasjonsfaget Vis medlemsbedrifter
 KLSSLOG3Logistikkfaget Vis medlemsbedrifter
 KLDHMGR3Mediegrafikerfaget Vis medlemsbedrifter
 KLSSSIK3Sikkerhetsfaget Vis medlemsbedrifter
 KLELTEL3Telekommunikasjonsmontørfaget Vis medlemsbedrifter
(KL= yrkesfag etter Kunnskapsløftet)