Opplæringskontor med godkjente fag
Avdeling for fagopplæring

  Oversikt over godkjente fag i opplæringskontor 


(KL= yrkesfag etter Kunnskapsløftet)
TypeFagkodeFagnavnVis medlemsbedrifter
 KLELAUT3Automatiseringsfaget Vis medlemsbedrifter
 KLSSISF3IKT-servicefaget Vis medlemsbedrifter
 KLTPIME3Industrimekanikerfaget Vis medlemsbedrifter
 KLTPKJP3Kjemiprosessfaget Vis medlemsbedrifter
 KLTPLAB3Laboratoriefaget Vis medlemsbedrifter
 KLSSLOG3Logistikkfaget Vis medlemsbedrifter
 KLTPPRT3Produksjonsteknikkfaget Vis medlemsbedrifter
 KLBAVOA3Vei- og anleggsfaget Vis medlemsbedrifter
(KL= yrkesfag etter Kunnskapsløftet)