Opplæringskontor med godkjente fag
Avdeling for fagopplæring

  Oversikt over godkjente fag i opplæringskontor 


(KL= yrkesfag etter Kunnskapsløftet)
TypeFagkodeFagnavnVis medlemsbedrifter
 KLBABAN3Banemontørfaget Vis medlemsbedrifter
 KLELELE3Elektrikerfaget Vis medlemsbedrifter
 KLELEMO3Energimontørfaget Vis medlemsbedrifter
 KLTPIMO3Industrimontørfaget Vis medlemsbedrifter
 KLELSIG3Signalmontørfaget Vis medlemsbedrifter
 KLELTOG3Togelektrikerfaget Vis medlemsbedrifter
(KL= yrkesfag etter Kunnskapsløftet)