Opplæringskontor med godkjente fag
Avdeling for fagopplæring

  Oversikt over godkjente fag i opplæringskontor 


(KL= yrkesfag etter Kunnskapsløftet)
TypeFagkodeFagnavnVis medlemsbedrifter
 KLTPGJE3Gjenvinningsfaget Vis medlemsbedrifter
 KLSSISF3IKT-servicefaget Vis medlemsbedrifter
 KLSSKAD3Kontor- og administrasjonsfaget Vis medlemsbedrifter
 KLTPKLO3Kran- og løfteoperasjonsfaget Vis medlemsbedrifter
 KLSSLOG3Logistikkfaget Vis medlemsbedrifter
 KLSSYRK3Yrkessjåførfaget Vis medlemsbedrifter
(KL= yrkesfag etter Kunnskapsløftet)