Opplæringskontor med godkjente fag
Avdeling for fagopplæring

  Oversikt over godkjente fag i opplæringskontor 


(KL= yrkesfag etter Kunnskapsløftet)
TypeFagkodeFagnavnVis medlemsbedrifter
 KLTPGPT3Grafisk produksjonsteknikk Vis medlemsbedrifter
 KLDHMGR3Mediegrafikerfaget Vis medlemsbedrifter
 KLDHPFD3Profileringsdesignfaget Vis medlemsbedrifter
(KL= yrkesfag etter Kunnskapsløftet)