Avdeling for fagopplæring


Informasjon til lærling og lærebedrift

Oslo lærlingombud
Klageprosedyre
Klageforskrift
Skjema for forlenget læretid
Henvisning til PPT
- Sjekkliste for lærebedrifter -ekstra oppfølging

Kurs i fellesfag
Påmelding til kurs i fellesfag - høsten 2022

Statutter for fag-/svennebrevmedalje
● Statutter i brosjyre

Bestilling av fag-/svennebrev
Bestillingsportal

VIGObedrift
● Veiledning - VIGObedrift (oversikt over kontrakter, medlemsbedrifter, ansatte, prøver, tilskudd)
Digital versjon
PDF versjon
● Veiledning - VIGObedrift prøve (elektronisk oppmelding til fag-/svenneprøve)
● Veiledning - VIGObedrift tilskudd (oversikt over lærlingtilskudd)


Id kort for lærling og prøvenemnd (Kortet er gratis for lærlinger og prøvenemnder)
ID-kort til lærling (brukernavn: skole03 og passord: IDskole03)
ID-kort til prøvenemnd (brukernavn: prove03 og passord: IDprove03)  Ansvarlig for denne siden:
Avdeling for fagopplæring v/Long Le
Utviklet av: Long Le